Résultats

 

INVITATION THETFORD 2022

9.

STAR 4 moins de 10 ans Filles

Résultats

10.

STAR 4 moins de 10 ans Garçon

Résultats

11.

STAR 4 moins de 13 ans Filles

Gr. 1

Résultats

12.

STAR 4 moins de 13 ans Filles

Gr. 2

Résultats

15.

STAR 4 moins de 13 ans Filles

Gr. 3

Résultats

16.

STAR 4 13 ans et plus Filles

Gr. 1

Résultats

17.

STAR 4 13 ans et plus Filles

Gr. 2

Résultats

18.

STAR 4 13 ans et plus Filles

Gr. 3

Résultats

19.

STAR 6 Dames

Gr. 1

Résultats

Résultats Détails

Officiels

20.

STAR 6 Messieurs

Résultats

Résultats Détails

Officiels

21.

STAR 5 13 ans et plus Dames

Gr. 2

Résultats

Résultats Détails

Officiels

22.

STAR 6 Dames

Gr. 2

Résultats

Résultats Détails

Officiels

23.

Artistique STAR 5 Dames

Résultats

Résultats Détails

Officiels

24.

Artistique STAR 7 Dames

Résultats

Résultats Détails

Officiels

25.

Artistique STAR 9 Dames

Résultats

Résultats Détails

Officiels

26.

STAR 6 Dames

Gr. 3

Résultats

Résultats Détails

Officiels

27.

STAR 6 Dames

Gr. 4

Résultats

Résultats Détails

Officiels

28.

STAR 9 Dames

Résultats

Résultats Détails

Officiels

29.

STAR 7 Dames

Résultats

Résultats Détails

Officiels

30.

STAR 10 Dames

Résultats

Résultats Détails

Officiels

31.

Bronze Adultes moins de 35 ans  Dames

Résultats

Résultats Détails

Officiels

32.

Bronze Adultes 35 ans et plus Dames

Résultats

Résultats Détails

Officiels

33.

Or Adultes moins de 35 ans Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

34.

Maître Adultes moins de 35 ans Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

35.

Maître Adultes 35 ans et plus Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

36.

Or Artistique Adultes Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

37.

Or Artistique Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

38.

STAR 8

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

39.

Or Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

40.

STAR 5 moins de 13 ans Dames

Gr. 3

Résultats

Résultats Détails

Officiels

41.

Pré-Novice Prog. Court Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

42.

Juvénile moins de 14 ans Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

43.

STAR 5 moins de 10 ans Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

44.

Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

45.

Pré-Juvéniles moins de 11 ans Messieurs

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

46.

Sans limites moins de 8 ans Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

47.

Sans limites moins de 9 ans Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

48.

Sans limites moins de 10 ans Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

49.

Pré-Novice Prog. Libre Dames

 

Résultats

Résultats Détails

Officiels

50.

STAR 5 moins de 13 ans Dames

Gr. 1

Résultats

Résultats Détails

Officiels

51.

STAR 5 moins de 13 ans Dames

Gr. 2

Résultats

Résultats Détails

Officiels

52.

STAR 5 13 ans et plus Dames

Gr. 1

Résultats

Résultats Détails

Officiels

53.

STAR 5 13 ans et plus Dames

Gr. 3

Résultats

Résultats Détails

Officiels

54.

STAR 5 13 ans et plus Dames

Gr. 4

Résultats

Résultats Détails

Officiels